Сподели знаење - 02.02.2013 сабота во 13ч.

Оваа сабота ќе се обидеме да решиме една задача:

Да се напише едноставен код за парсирање на страница од сајтот за е-набавки. Големата идеја е да се автоматизира креирање на машински читлива база за јавните набавки во Македонија за да се олеснат истражувачки или набљудувачки активности.

Се гледаме во 13:00 часот.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.