Front-end средба #15, вторник, 13. декември 2016, 19 ч.

Утре, 13. декември, ја одржуваме последната фронт-енд средба за 2016 година. На програмата ја имаме темата Ефективно визуелизирање на податоци од Ана Ристеска.
Презентацијата ќе се осврне на различните видови на графици и на бирањето на соодветен график за одредена ситуација, ќе ги разгледаме прашањата кои треба да ги поставиме кога сакаме да пренесеме некоја порака преку податоци, како и front-end алатките кои ни стојат на располагање.

Се гледаме!

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.