Front-end-средба #12, вторник, 13. септември 2016, 19 ч.

Утре, на 13. септември 2016, од 19 часот во хаклаб, ќе се одржи дванаесеттата Front-end-средба.


Овој пат, наместо вообичаените две презентации, ќе имаме работилница и ќе работиме на некоја од овие задачи:
Како и секогаш, сите сте поканети и ве очекуваме.

Се гледаме!

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.