Front-end-средба #8, вторник, 12. април 2016, 19 часот


Во вториот вторник во...

Април од 19 часот уште еднаш ќе направиме средба од серијата месечни фронт-енд средби во Хаклаб. Овој пат на репертоар:

  • Гоце Митевски (@GoceMitevski) ќе елаборира на тема „Front-end Development Work Positions“, додека 
  • Бобан Радески (@boban_radeski) ќе претстави Automated Visual CSS testing вовед и демо за тоа како се прави на the right way. Горан Пеоски (@azder) ќе зборува на тема „Task Runners in JS“, бидејќи Бобан не е во можност да ја одржи презентацијата.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.