Квантни компјутери и криптологија // Симона Самарџиска // четврток, 19:00

Симона е една од поскромните личности кои ги знам, па и најавата за нејзиното предавање треба да соодветствува:

  • Мони е најбоље човек на планетата
  • Знае највеќе математика од сите
  • Пред месец дена докторираше во Норвешка
  • Се занимава со квантни компјутери
  • Поконкретно, со криптологија во време кога класичните крипто-системи (како RSA) they no worky anymore.
Полниот наслов на презентацијата е „Што се квантни компјутери и која е нивната врска со криптологија?“ и е воведниот дел од нејзината докторска дисертација. Темата на докторатот е „Multivariate public key cryptosystems produced by quasigroups.“

Се мислев како да го нашминкам постов, ама ако размислам, не ни мора. Два часа дискусија за квантни компјутери, криптографија и математика; ако тоа не ве купи - не доаѓајте, ич не доаѓајте. :-)

Четврток, 19:00ч, хаклаб.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.