Haskell Night // Среда // 10-ти Јуни

- Пријателе, одамна на блогот немате објавено ништо, па се прашував дали е функционален хаклабот?
- Во среда ќе биде функционален, како не, како не - му одговорив.
- Тој факт ме радува! Туку, од колку часот да ве посетам пријателе?
- Кога часовникот ќе отчука деветнаесет, ни минута покасно, тропни на портата. Впрочем, само влези, не мора да тропаш.
- Ах, каква среќа!

[наредниот ден, 19 часот]

Од ѕидот се одбиваше светлината од проекторот, дел од неа директно во очите на новодојдениот гостин. Можеше да прочита „Hoogle“. Освен ѕидот, просторијата беше мрачна, а во неа имаше двајца луѓе, вкупно, броејќи го и гостинот.

КРАЈ

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.