Destroy All First-Aid Mondays / 19-ти Мај

Понеделниците се обично за ГНУ/Линукс прва помош, настан кој е условен од појавувањето на линуксаши in need of some help. Ако се појават такви, настанот ќе биде за нив - ќе пробаме да им ги решиме маките.

Ако нема, може да пуштиме некоја од презентациите на Gary Bernhardt или некој од Destroy All Software скринкастите. Во нив, Гери најчесто зборува за TDD, рефакторинг, организација на код, па може да примениме некоја од лекциите на постоечки проект.

Вечер од 19.00

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.