POJO, ОО Design and Typical Failings, Instance Methods etc. / Четврток / 6 јан.

За овој четврток испланиравме дискусија за темите наведени во насловот. Општата дискусија ќе се сведе (најверојатно) на дизајнирање на архитектура на системите.

Треба да биде интересно, јас имам некои прашања и дилеми околу instance methods и кога треба да се користат (наспроти обични фунции), spion ќе збори за неговите искуства со Doxbee, а има и некој Shopping Cart пример спремно.

Ај, ќе видиме. Има и пивце, сѐ океј. Се гледаме од 7 вечер.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.