ГНУ/Линукс Прва Помош 03.02.14 19ч

Како и секој понеделник, и овој на програма имаме ГНУ/Линукс Прва Помош. Ако имаш потреба од помош со твојата машина, дојди. Дополнително, како што беше најавено минатиот понеделник, најверојатно ќе продолжиме со реплицирање на функционалноста што во моментов ја има Brok (router, fw, ipv6, dhcp, web/file server, caching proxy, pxe...). Не заборавај да дојдеш.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.