Четврточни програмски вечери на кодирањето 20 фебруари 2014

Како и секој четврток и овој имаме програмерско ориентирана програма во Хаклаб КИКА. Точно што ќе се разгледува или работи уште не ни е познато но ќе има нешто, дојдете.

Update: Веројатно ќе се прави нешто во haskell.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.