Сподели знаење: Сабота 22.02.2014

Како и секоја сабота и оваа имаме опуштено целодневно Сподели Знаење. Овојпат без некоја посебна програма.Дојдете

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.