ГНУ/Линукс прва помош: Понеделник 10.02.2014

Како и секој понеделник, и овој на програма имаме ГНУ/Линукс Прва Помош. Ако имаш потреба од помош со твојата машина, дојди.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.