Сподели Знаење: Графови со Neo4j и NetworkX

На утрешното Сподели Знаење ќе споделиме кој што знае за графови - теорија, употреба, кога да - кога не.

Ќе ги разгледаме и Neo4j - во моментов најпопуларната база на податоци која е
специјализирана за работа со графови, и NetworkX - python библиотека за анализа и визуелизација на графови. Предлози се добредојдени секако.

Како домашна задача - за утре потребно е присутните претходно да си пресметаат колку чекори на раздвоеност има меѓу нив и Kevin Bacon.

Стандардно - Сподели Знаење започнува во 14:00.

1 comment:

  1. Хехе може еден граф за тоа како стандардно сподели знаење стана од 12 во 14? :)

    ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.