Make your sysadmin happy или како да го усреќиш админот

Четврток 7 ноември 2013 имаме програмски јазици.

Дамјан предложи да одржиме мини презнтации за тоа како да се поедностави одржувањето на апликациите од администраторска или DevOps гледна точка, т.е. како да не те мрази тој што прави deployment на твојата апликација.

Ќе се разгледа како се прави поедноствување и кои се стандарните начини во  различните програмски јазици (барем во Java, Python, Node, Ruby ).

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.