21.11.2013 postgresql vs the world и apgdiff

Овој четврток ги разгледуваме (уште еднаш) уникатните можности кои
ни ги нуди postgresql релационата база на податоци, споредено со другите (mysql најмногу - пошто е лесната жртва).

Меѓу другото ќе се фокусираме и на apgdiff алатка која споредува два dump-ови на база и да креира .sql фајл за миграција на старата во новата.

Почеток, 19 часот, хаклаб КИКА, овој четврток.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.