Саботно сподели знаење 16.ноември 14ч

Почнуваме во 14 часот. Ќе правиме преглед на последни новости.

Ако имате прашање, повелете.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.