ГНУ/Линукс Прва Помош

Како и секогаш, понеделник - наменет за корисници на ГНУ/Линукс кои имаат некој проблем и имаат потреба од помош да го решат истиот. Значи во КИКА, во 19:00 часот.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.