Workshop - Perl и WWW

Денес, среда, 21.08.13 во 19 часот во КИКА ќе има Perl workshop и ќе учиме за поврзаноста на Perl со WWW, односно ќе учиме за различните веб фрејмворци базирани на Perl: Catalyst, CGI::Aplication, Continuity, Dancer, HTTP::Engine, HTML::Mason, Maypole, Mojolicious, Piglet, Squatting, Tatsumaki и други. Исто така, ќе ги извалкаме рацете, и ќе пробаме сами да направиме апликација во Mojolicious и Dancer, и да видиме кои се разликите, предностите и недостатоците на овие фрејмворци. Се гледаме.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.