Понеделничка ГНУ/Линукс прва помош

Во Хаклаб, во Хаклаб, маќедонски народе! 19:00 часот. Sharp.

No comments:

Post a Comment