Саботно сподели знаење 20.07.2013

Како и секоја друга сабота така и оваа имаме "Сподели знаење". Настанот почува во 13:30 а како и обично трае се додека има интерес. Денес секој може да предложи идеја, да биде ислушан или да презентира некој негов мини проект. КИКА е отворен простор па слободно поминете.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.