Новинарството и социјалните медиуми - hijack на вечерта за програмирање вечерва во КИКА 19.30 ч.

Бидејќи програмерите се изморени од секојдневното деноноќно програмирање на програмите во разни програмски јазици, овој четврток ќе го посветиме на мала old school презентација тематски врзана за социјалните медиуми и новинарството.Ова ќе биде второ издание на презентацијата, по премиерното на Високата школа за новинарство и за односи со јавноста пред десетина дена.

КИКА - 19.30 часот 9.5.2013.

1 comment:

Note: Only a member of this blog may post a comment.