GNU/Linux прва помош во КИКА [2013-05-13, понеделник, 19:00-22:00]

Моментално (2013-05-13, понеделник) се одвива GNU/Linux прва помош во просторите на #skopjehacklab. Денес може да направите инсталација на Linux дистрибуција, или пак да добиете помош за користење, подесување, наоѓање, инсталирање на слободни апликации. Но не мора да имате проблем за да дојдете во КИКА, може да дојдете да го разгледате местото или само да направите муабет со луѓето.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.