Ден на слободниот хардвер - сабота во хаклаб

Оваа сабота се одбележува денот на слободниот хардвер - hardware freedome day. Затоа утре во хаклаб денот ќе биде посветен на слободниот/отворениот хардвер. Повеќе информации во врска со настанот може да се најдат на http://www.hfday.org/hfd/open-hardware

Воедно во 14:00 часот ќе имаме презентација од страна на Стојан Матески, студент на магистерски студии на ФЕИТ, за развивање на FPGA под GNU/Linux околина, што е прилично интересна тема за дебатирање.

Стандардно хаклабот ќе биде отворен од 14:00 часот, па се додека не завршиме :)


Присуството е пожелно !

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.