Сподели знаење 23.март во 14ч

Оваа сабота ќе имаме редовно Сподели знаење на различни теми. Дојдете од 14:00 во Хаклаб со вашите прашања или споделете неколку зборови за проектите кои ве интересираат.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.