Програмерска вечер - 21.март во 19ч.

Тема на денот се интерактивни графикони. Јазикот е javascript. Ќе разгледуваме што има онлајн и ќе се обидеме да составиме листа на интересни визуелизации.

Место на собирање: Хаклаб
Почеток во 19:00 часот.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.