Понеделник - Прва помош за и од заедницата

Денеска од 19 до 21 часот во Хаклаб:
  • Инсталации и прва помош за заедницата од заедницата;
  • Конфигурирање и монтирање на инфо панел од стар лаптоп;
  • Конфигурирање на openwrt wireless клиент за да може во Lounge Room да имаме етернет мрежа за PXE бутирање.

Локацијата на Хаклабот не е сменета.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.