GNU/Linux Прва Помош

Традиционално по n-ти пат (не ги броиме), и овој понеделник се одржува Првопомошијада.
Немаме пача или кромид како другите ијади но затоа имаме луѓе со неприметлив здив и смисла за хумор спремни да ви помогнат за било што поврзано со GNU/Linux или пак Android.
Секако освен луѓе на кои им е потребна помош примаме и пожелни се луѓе на кои се им работи а се љубопитни.

Официјално почнуваме во 19:00.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.