Зошто хакерите хакираат? 20.11.2012 @ 18 ч. на ФИНКИ

Овој вторник продолжуваат предавањата на ФИНКИ. Предавањето на денот е насловено „Зошто хакерите хакираат?“.

Темата ќе биде мотивацијата и етиката на хакерите истражена преку (не)познати хакови од историјата. На крај ќе се обидеме да препознаеме и некои локални хакови.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.