Ruby Meetup: Рефакторирање на ActiveRecord модели


Време и Место: 22.11.2012 (Четврток), 19 - 21 час, Хаклаб КИКА

Во оваа презентација ќе зборуваме за честите anti-patterns во ActiveRecord модели (Rails апликации) и различни начини на рефакторирање. Ќе видиме како да се подобри квалитетот на апликацијата со примена на основните принципи на објектно ориентирано дизајн како Decoupling, The Law of Demeter, Single responsibility principle, итн.

Исто така, ќе видиме како да се избегнат дебели ActiveRecord модели, кога да се користат callbacks во модел и зошто вгнездени модел атрибути не се толки добра идеја како што ги рекламираат.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.