Сподели знаење: Задача остана ненапишана : сабота 13.10 во 13ч.

Бидејќи најдовме попаметна работа во четвртокот - а тоа беа „Здраво јас сум ... “ картичките, останува да се реши задачата поставена во четвртокот. Ако сте заборавиле таа гласи:

Имате фајл со долга низа од вредности. Како наједноставно да го рандомизирате редоследот и потоа прераспределите низата во табела од n колони и фиксен кориснички дефиниран број на редови.

Задачата треба да се реши во повеќе од 1 популарен јазик.

Се гледаме во 13 часот.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.