Програмирање во Хаклаб денеска од 19 до 21 часот


Денеска ќе продолжиме со embeded темата од минатиот четврток.

Во Хаклаб има Bus pirate, па опуштено во неформална атмосфера ќе поставуваме развојна околина.

No comments:

Post a Comment