jQuery преку примери (четврток 14.06.2012 во 20ч)

Утре (четврток 2012-06-14) во Хаклаб ќе има програмски јазици во летниот термин кој почнува од 20ч. Темата е "jQuery преку примери". jQuery е најпопуларната JavaScript библиотека. Ќе испробаме примери за селектори, настани, атрибути и CSS, Ajax, шетање низ DOM дрвото и манипулација на DOM дрвото.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.