Џанго и LISP на програмски јазици, четврток 29.03.2012, 19 часот, хаклаб КИКА

Овој четврток на програмата за програмски јазици следи:


- Џанго 1.4, и проектот за GSOC платформа за е-граѓанство
- Lisp и вежбите од Structure and Interpretation of Computer Programs, by Abelson, Sussman
- Останатите проекти од GSOC 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.