Четврток, 23.02.2012, python, sqlalchemy и postgresql

Ќе правиме презентација на некои трикови со python, sqlalchemy и postgresql, што ги научивме при имплементација на едно проектче што скоро го правевме.

Како и секој четврток, и овој 23.02.2012 од 19:00 … програмери во јато

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.