Програмски Јазици: Дизајн и визуелизации за 3D коцката

Овој Четврток во редовниот термин за Програмски Јазици (12.01.2012 во 19 часот) ќе биде презентиран дизајнот на 3D коцката (хардверското решение) и ќе видиме како се прават визуелизации за истата (програми напишани во C). Коцката е направена со користење на Arduino Nano и изгледава вака:


Ќе презентираат:

- Дизајн на 3D коцката (Дамјан Георгиевски)
- Визуелизации за 3D коцката (Александар Лазаров)

Моменталниот софтвер за визуелизациите можете да го најдете на Github, а за наредната недела во план е да се разгледа како истиот може да се прошири со нови можности.


Поддржано од
Град Скопје

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.