Поставување инфраструктура во новиот, подобрен и проширен Хаклаб

Вечерва по 17:30h на новата локација на Хаклабот ќе се поставува инфраструктурата во Хаклабот.

Добредојдено е цело Скопје.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.