Песната стопан нема бр. 5: Живот + 70

Изданието број пет на емисијата што секоја недела ја зборуваме на канал 103 овој пат ќе биде на тема преработка на литературни дела.


На вообичаената екипа ќе ѝ се придружи Румена Бужаровска. Со неа ќе зборуваме за авторските права и креативното поигрување со класиците.

Музиката ќе ја снабди Jamendo.

Музика што ја пуштавме:

http://www.jamendo.com/en/album/98470
amelie/02 - bad.mp3
amelie/01 - so practical.mp3
amelie/03 - oh dirty joke.mp3
http://www.jamendo.com/en/album/96921
kursed/02 - Abort me.mp3
kursed/03 - Generation.mp3
kursed/04 - Winner.mp3

http://www.jamendo.com/en/album/99318
lotsofstuff/04 - Ballad For A Lively Girl.mp3
lotsofstuff/06 - Worldwide Waste.mp3
lotsofstuff/07 - Sinusoidal Thoughts.mp3

http://www.jamendo.com/en/album/99372
theopenandbleeds/05 - Cut Me a Live One.mp3
theopenandbleeds/07 - Lets Go Back to Modernism.mp3
theopenandbleeds/08 - What John Said.mp3

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.