Хаклабот привремено неактивен

Хаклабот КИКА после 2 години работа, веќе една недела е затворен. Како што викаат „one thing led to another”, просторот на гео-институт оди во сопственост на министерство, зградата полека ја напуштаат сите, струја немаме…

Во моментов се бара нова локација за хаклаб, подобар и поголем од претходниот. Бараме нешто околу 45-55м2, со кујниче и wc, и по можност лоциран во поширокиот центар на градот. Подобро е да не е стан, поради фреквенцијата на движење во хаклабот.

Па ако имате некоја информација за таков простор, споделете!

Иднината е сега.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.