Gnu/Linux прва помош, понеделник од 19:00

И утре, 4.07.2011, како и секој понеделник терминот од 19:00 до 21:00 резервиран за граѓанската должност „Помагање на почетници“.

Плус random.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.