СподелиКино: Славој Жижек и Џулијан Асанж дебата во Frontline Club


(Среда, 6 јули во 20:00 часот. Галерија 7 - Стара чаршија)

Летно СподелКино со Славој Жижек и Џулијан Асанж. Дебатата што се емитуваше пред неколку дена од Лондон е фокусирана на етиката и филозофијата зад работата на Wikileaks, но допира и многу други прашања, меѓу кои и улогата на новинарите и прашањата за демократијата на Блискиот исток.

На прецизниот Асанж, овој пат му се придружува луцидниот (и забавен) Жижек кој се грижи и дебатата да добие поширок контекст.


Некои причини да го гледате ова:
1. Ако сте новинар, меѓу другото, за да видите како Ејми Гудман професионално ја одработува улогата на модератор.
2. Ако сте филмофил, меѓу другото, за да видите како Жижек наоѓа референци во филмовите за многу актуелни теми од денешноит свет.
3. Ако сте информатичар/програмер, меѓу другото, за да видите како технологиите можат да придонесат за менување на општеството.
4. Ако сте правник, меѓу другото, за да видите како  сѐ може да се поима правната држава.
5. Ако сте заинтересирани за тековните случувања во светот, дека оваа дебата е навистина добар сублимат на меѓународната секојдневица.

Почнуваме во 20 часот. Дебатата трае нешто помалку од 2 часа.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.