СподелиКино: Бришејќи го Дејвид, среда 18.05.2011 г. 20 часот [Галерија 7]

Бројот на камери во Скопје секојдневно се зголемува, па тоа е и причина плус да го гледаме Erasing David, драмтизиран документарец од 2009 година. Википедија вели:
Stating that as of today the UK is "one of the three most intrusive surveillance states in the world, after China and Russia", director and performer David Bond tries to put the system to the test.Повторно со поддршка од ЗКТ Компресор.

Почнуваме во 20 часот + некоја минута да се наместиме. :-)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.