Learn Python The Hard Way

Овој четврток, во терминот за програмски јазици, ќе ја читаме и вежбаме книгата: Learn Python The Hard Way. Книгата е наменета за почетници и „тешкиот” начин е единствен кој дава резултат. Кога ќе ни се здосади тоа може да зачиниме со некои покомплицирани примери.

Хаклаб КИКА, четврток 14.04.2011 од 19:00 часот. Ако заглавиме покасно од 22 сигурно ќе има и erlang, rust, go и малку javascript.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.