Ubuntu прва помош @ КИКА - 21.03.2011

Вечерва од 19h до 21h во Хаклаб.

* Решаваме било какви проблеми со било која GNU/Linux дистрибуција.
* Разно (електроника, програмирање, open arena и сл.)

Нема изговори да не дојдеш.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.