СподелиКино: Политичката историја на акустиката >> 2.2.2011, 20.30 ч. [Галерија 7]

Ја продолжуваме презентацијата на видео материјали од 27c3 со уште еден не посебно технички говор. Уна Легановиќ зборува за политичката историја на акустиката: за кого и со која цел била оваа наука развиена во 17-тиот век?


Ова е интересно и информативно предавање за тема која ми се чини не е нешто посебно пристуна во јавноста кај нас.

Како и до сега, оваа проекција е организирана во соработка со ЗКТ Компресор, кои меѓу другото се грижат да има чајче за време на настанот во овие ладни денови.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.