СподелиКино: Три работи што новинарите ќе ги работат во 2050 г. (19.1.2011@20.30 ч. Галерија7)

Во првото кино со содржина од 27c3 ќе го гледаме предавањето на Анали Њуиц на тема иднината на новинарството.

Анали се обидува да одговори како и зошто идината на медиумите може да биде помоќна и посубверзивна од кога било порано.

Таа вели дека печатените медиуми умираат но прашњаето е што доаѓа на нивното место.


Презентацијата ќе биде стандардно во Галерија7 во старата чаршија со почеток во 20.30 ч.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.