Вечерва comet & push на програмирање во хаклаб

Вечерва од 19 до 21, во редовниот термин за програмски јазици во хаклаб КИКА, ќе имплементираме http comet или push во веќе постоечка Django апликација.

Ќе разгледаме неколку решенија: gevent, eventlet, nginx со push модулот и сл.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.