Убунту прва помош - 17.01.2010 (Понеделник)

На стандардниот распоред денеска повторно помош на нашите другарчиња со Ubuntu. Покрај тоа ќе разгледаме неколку идеи и започнати проекти од дел од заедницата, секако, за заедницата.

Кика - денес - 19ч - 21ч.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.