Програмски јазици, четврток 16.12.2010

Ќе правиме traceroute со бродчиња во Visual Basic. Ако тоа не успее (пр. ни дојде FBI и не апси) ќе правиме PWM контролер со паралелниот порт на PC-то. Најверојатно во Python, а можеби и во C/C++.

Почеток, стандардно во 19:00, затвараме во 21:00


пс. тоа за Visual Basic беше сарказам ;)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.