IP мрежи во хаклаб, оваа сабота во хаклаб

Мрежни денови во хаклаб. 

Главната активност оваа сабота ќе бидат IP мрежи. Ќе почнеме со мал теоретски вовед за IP мрежи, адресирање, рутирање, рути и сл. па ќе продолжиме со понапредни теми, како динамички протоколи: OSPF, BGP итн.

Земете ги Linux лаптопите - што повеќе тоа подобро - и на крајот можда ќе успееме да направиме покомплексна пример-мрежа.

Сабота, 2.10.2010, во скопскиот хаклаб КИКА од 12:30 па до умирање ... ако завршиме порано може ќе праиме и „Бели Ноќи“.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.