СподелиЗнаење, сабота - 16.10.2010 вообичаено откако ќе отчука пладне

На програмата е нешто за радио, како што најави Алекс:

„Во саботава може да презентирам/зборам за радио комуникации, малку
историја, радио бранови (што се тоа, типови модулација), радио
аматерство, зошто радио комуникациите се темели на секоја модерна
комуникација етц...

Доколку има проектор (или пак vnc ? :) ) би можел да го објаснам
дизајнот и концептот на еден радио-аматерски уред - блок шема и
електронска шема кој што моментално го изработувам."

Исто така, бидејќи Firefox 4 бета на македонски е готов, ако има располжение ќе се занимаваме со проверки и тестирања... и што  и да е друго што ќе излезе.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.